Práce ve vinici

„Těžká práce – výsledek nejistý“

 

Pamatuji si dědův šedesátiletý vinohrad Lácary v Kobylí. Vinohrad pěstovaný tzv. na hlavu, s vysokým počtem keřů na hektar. Vinice, kdy se letorosty vyvazují pouze k opěrnému kůlu a hrozny leží téměř u země. V každém roce přinášel špičkovou kvalitu hroznů, ale taky bolení v zádech. Po zkušenostech z oblíbeného Burgundska a se vzpomínkou na tento dědův vinohrad jsem se rozhodl sázet vinice v počtu 6600 keřů na hektar a s nízkou opěrnou konstrukcí. Hrozny se nacházejí v zóně 50 cm od země. Záměrem je dosáhnout dřívějších sklizní při žádané cukernatosti, a hlavně vyšší fyziologické zralosti hroznů. Ve vinicích využíváme způsoby obdělávání blízké přírodě – integrovanou produkci a na části produkci ekologickou. Klademe důraz na práci s jednotlivým keřem během celého vinařského roku. Produkce je dána jednoduchou rovnicí: pouze 1 láhev vína z jednoho keře révy.