Jaromír Gala

Narodil jsem se v jihomoravské obci Kobylí ve vinařské rodině. Oba dědové vlastnili vinice a zabývali se výrobou vína. Také otec pokračoval v rodinné vinařské tradici, jejíž rozvoj byl bohužel omezen tehdejším režimem. V rodině se traduje, že jsem již jako 5letý kluk ostříhal nůžkami na porcování drůbeže svůj první révový keř.

Vystudoval jsem střední vinařskou zemědělskou školu ve Valticích a následně Mendelovu univerzitu v Brně, specializace vinařství a vinohradnictví na katedře v Lednici. Zde byl jedním z mých vyučujících profesorů Vilém Kraus.

Prvním důležitým vinařským krokem bylo mé pracovní setkání s ing. Josefem Peřinou a společné působení ve společnosti Mikros-vín Mikulov (dříve ZOD Mikulov) v letech 1994 – 1999. Následně v tomto roce jsem byl u vzniku vinařství Tanzberg Mikulov, kde jsem pak osm let zastával pozici ředitele společnosti.

Cenné zkušenosti jsem získal také díky praxi ve vinařské oblasti Wachau v Rakousku, v Pentingtonu v Kanadě a dále díky návštěvám vinařských podniků ve Francii, Itálii, Německu, na Novém Zélandě, v Kalifornii a Gruzii.

~

Vinařina je práce krásná, ale dlouhodobá. Vím, že vinice, které jsem vysadil, budou přinášet to nejlepší až za minimálně dalších dvacet let. Proto pevně věřím, že “tyto plody” budou jednou sklízet moje děti, dcera Luisa a syn Oliver.